Mysl dokáže měnit realitu

Náš mozek je schopen měnit realitu kolem sebe. Dokáže také měnit sám sebe. Pokud dokážeme změnit náš mozek, změníme realitu.

Mozek je neustále přetvářen a přeorganizováván podle toho, jakým způsobem a o čem uvažujeme. Otázka tedy je, jakými myšlenkami se nejvíce zaobíráme.

Naše myšlení velmi často slouží k potvrzení nás samotných. To, nad čím přemýšlíme a to, jak o tom přemýšlíme, v konečném důsledku tvoří nás samotné. Objekt našeho myšlení ovlivňuje náš mozek, naši mysl i naše tělo. Ovlivňuje naši realitu mnohem více, než si sami uvědomujeme.

Pokud budeme uvažovat jinak nebo se zaměříme na jiné věci, náš mozek se začně měnit a s tím se začne měnit i realita. U tzv. zázračných uzdravení se zjistilo, že u velké většiny z nich předtím došlo k radikální změně jejich myšlení. Začali se na své vyléčení soustředit v myšlenkách, začali o něm uvažovat a začali ho vnímat pozitivně. Byla to síla myšlenek, která je nakonec vedla k uzdravení.

S tím, jak uvažujeme, se pojí také pocity, které u toho zažíváme. Není vůbec výjimkou, že lidé se vracejí k myšlenkovým vzorcům, které v nich spouští určité pocity. Bohužel to dost často bývají pocity negativní. Negativní myšlení, negativní vzpomínky, negativně laděné úvahy. Souvisí to s chemií. Při všech těchto procesech se do mozku začnou vylučovat chemické látky. Mozek se na nich může stát závislý, a proto začne preferovat určitý způsob myšlení, který vyvolává záplavu oněch chemických látek. Proto je pro člověka tak nesmírně těžké začít se dívat na život jinak, z jiné perspektivy.