Vycházka SG - Cyrilometodějská stezka

18.01.2020

foto Blanka


Cyrilometodějská stezka je trasa, či spíše síť tras, pro pěší putování, která spojuje místa cyrilometodějského odkazu z raného období formování Velkomoravské říše. Cyrilometodějská stezka se vine od posvátného Radhoště v Moravskoslezských Beskydech až po slovenskou Nitru v podhůří stejně posvátného Zoboru, na němž podle pověsti spočinul kníže Svatopluk.

Cyrilometodějská stezka, která je součástí evropských kulturních stezek CERTESS, propojuje nejen známá poutní místa jako jsou Radhošť, Svatý Hostýn, Svatý kopeček, Velehrad nebo Mikulčice, ale i řadu dalších zajímavých míst spojených s působením Cyrila a Metoděje a formováním Velké Moravy.