Vršatec - Brumov

04.06.2020

Brumov-Nedašov-Pod Okršliskem-Brezová-kaplnka, Vršatské Podhradie-Červený Kameň-Nedašova Lhota-Brumov

Rozlehlý hrad Vršatec zvaný rovněž Vršatský hrad či Vršatecký hrad se nachází na strmém skalním hřebeni tyčícím se nad obcí Vršatské Podhradie. Hrad Vršatec má gotické jádro, které začalo vznikat v polovině 13. století na místě vojenského tábora. Původní hrad měl podobu strážní věže s malým opevněním, která byla dokončena okolo roku 1244. 

Brumov, pevný hrad, byl vystavěn na jihovýchodním výběžku vrcholového hřbetu s místním názvem Židáky. Hrad Brumov plnil od počátku svého vzniku významnou strážní, obrannou a sídelní funkci při vstupu do Vlárského průsmyku, který je přirozenou spojnicí mezi Považím a Pomoravím.

Samotné založení hradu se datuje podle dostupných poznatků někde do let 1210 - 1220 markrabětem Vladislavem Jindřichem za vlády Přemysla Otakara I. v pozdně románském slohu.