Putování za čerty

Na stránkách OKO BESKYD jsem našla ispiraci na "toulky za čerty" od p. Richarda Sobotky.

Čertův kámen Zašová

Čertův kámen podle pověsti na borovicemi porostlém hřebenu Pohoře ztratil čert, který nestihl splnit v daném časovém termínu zadaný úkol. 

Této rozprávce napovídají kameny, roztroušené po celém hřebenu Pohoře a jeho úbočí. Čím blíž k vrcholu, tím jsou početnější a větší.

Jak to s Čertovým kamenem v zašovské Pohoři doopravdy bylo se už zřejmě nikdo nedozví.

Čertova kamene využívá zašovská mládež k pokusům o šplhání po skalách. Místo pod severní podseknutou stěnou, očazenou od ohně, připomíná čertovu pec, a zřejmě je shromaždištěm místních zbojníků.

Na sklonku roku 1944 a počátkem roku 1945 kopali po celém hřebenu Pohoře zákopníci - mladí muži nasazeni na nucené práce, podnes patrné zákopy. Po večerech pak v chalupách, kde byli ubytováni, vyprávěli hrůzostrašné historky o tom, že v těch místech po nocích naříká pohozené a nepokřtěné dítě, řečené zahubenča.


Karlovské jezero, dračí líheň a čertova prohra 

Hrátky s čertem - Čertův mlýn

Čertovy skály v Lidečku