Pozdrav z lesa

31.03.2020

Přírodní krásy je třeba dotýkat se srdcem ...

"Bez důvěry nelze žít, protože se tak zavíráme do nejhoršího ze všech žalářů - do sebe sama."
Graham Green