Pohybu zdar aneb poznávej Zubří

22.05.2020

1. Hamerské rybníky
Svůj název získaly dle železných hutí - hamrů, jsou tvořeny dvěma vodními plochami - Horním (5 ha) a Dolním (3,5 ha). Rybníky slouží k chovu ryb a je v nich zakázáno koupání. Části břehů jsou lemovány rákosem obecným, který společně s keři tvoří ideální úkryt pro velké množství druhů vodního ptactva - například kachny divoké, lysky černé nebo slípky zelenonohé. Vyšlapanou cestičkou v trávě je možno dojít na břeh rybníků a podél něj sledovat zblízka, co se děje nad i pod vodní hladinou.

2. Myslivecká chata Březovec
Místní část pojmenována dle množství bříz. Tato lokalita se rozkládá na dvou místech. Dřívější pole jsou zalučená. Na této lokalitě se nachází velké množství krásných křemenných odrůd - acháty, jaspisy, chalcedony všech barev. Březovec je znám také díky motokrosové trati, bike parku a střelnici. Ve zdejší chatě má sídlo myslivecké sdružení.

foto bike: Thomas Majer

3. Lipůvka
Místní část pojmenovaná podle stromu lípy. Tato lokalita je dneska celá zatravněná. Dříve fungoval malý lom na těžbu pískovce, který za první republiky provozovala fa Kerle ze Zašové. Mimo to zde lze nalézt zkameněliny, ale i minerály - jaspisy, chalcedony i karneoly

4. Koláčkův tis
Koláčkův tis v Zubří (tis červený /Taxus baccata/) má statut památného stromu od roku 1972. Tento jen 14,5 m vysoký strom o obvodu kmene 347 cm je starý asi 360 let, což jej řadí mezi nejstarší tisy na Valašsku. Ve výšce 1 m nad zemí se kmen dělí na kmeny dva, přičemž jeden je ve výšce 5 m uříznut. Na první pohled nepůsobí jedinec s ohledem na svůj věk nikterak obrovsky a monstrózně, zvláště pak při pohledu ze západní strany, kde ještě donedávna (rok 2010) stával dům s číslem popisným 181, který tis zastiňoval. Strom tedy z této strany nemá žádné větve.

5. Ostrý vrch
Kopec (641 m.n.m.) dostupný z místní části Čertoryje, z jehož vrcholu jsou vidět úžasné panoráma okolních vrchů. TOP tip!! 

6. Obrázek na Porubkách u Dořičákového
Skříňka se soškou Panny Marie Lurdské stojí mezi dvěma lipami u ohrady. Podle ústního podání zde byl obrázek na památku bitvy z dob Třicetileté války nebo z doby tatarských nájezdů. Poblíž obrázku jsou ojediněle vidět větší kameny. Pod kameny měli být údajně pohřbeni vojáci, kteří byli v té bitvě zabiti - porubáni. Odtud zřejmě místní název Porubky.

7. Pramen pod Obecníkem
Zdroj kvalitní přírodní pramenité vody. V okolí prameniště žije mimo jiné i mlok skvrnitý a na jedné z posledních lokalit v ČR zde roste šafrán karpatský. 

8. Lyžařská chata na Soliskách
Soliska zřejmě pojmenovaná po soli, která se zde pašovala z Polska konkrétně z Wieliczky. Pašeráci se solí se skrz Zubří dostávali na jižní Moravu, ale čile s ní obchodovali i zuberští občané. Například dne 11. dubna roku 1720 byl před právem města Lipník vyslýchán Jiří Vašků ze Zubří, který koupil kamennou sůl u Jury Křivy. Ten měl plnou bečku soli, který dovezl se dvěma koňmi. Pašováním soli si mohli občané přivydělat a zlepšit svůj život. V současnosti poskytují Soliska zázemí zuberským běžcům - lyžařům, kteří zde mají svou chatu a každoročně tu pořádají běžecké závody.

9. Obrázek pod Krátkou (U zmrzlé roby)
Obrázek byl umístěný na památku Veroniky Juráškové, která v těchto místech nedaleko svého domu při cestě zpět z Nového Jičína 22. 12. 1922 umrzla. Šla před Vánocemi prodat něco metel do Nového Jičína, aby za utržené peníze rodině přilepšila. Při cestě zpět, poté co se oddělil člověk ze Starého, si chvilku odpočinula a zřejmě únavou usnula. Do rána umrzla. 

10. Turistický přístřešek Pod Hradištěm
Přístřešek umístěný na tzv. strategické cestě, od něhož se lze vydat směr Zašová, Rožnov, po žluté turistické značce lze dojít na rozcestí Krátká.

11. Turistický přístřešek Huštýn
Huštýn je přírodní rezervace rozprostírající na severní stráni stejnojmenného vrcholku Huštýn ( 748 m.n.m.). Severní svah Huštýna patří mezi nejmohutnější a nejukázkovější lokality svahových pohybů flyšového pásma Karpat na území ČR; jedná se o jeden z nejtypičtějších tzv. blokových rotačních sesuvů v Beskydech. 

12. Hodorf
Místo se nachází na rozhraní katastrů obcí Mořkova a Zubří. V místě označeném HODORF je postavený kříž, ke kterému se váže pověst o zachráněném člověku, jenž se při svážení dřeva dostal do potíží. Poblíž kříže stávala v minulosti dřevěná bouda, kde Zubřané nabízeli pocestným a poutníkům občerstvení. Přibližně 100 m jižně od kříže se nachází na lesní mýtině studánka.

13. Turistický přístřešek Pod Kamenárkou
Vrchol se nachází cca 3 km od rozhledny na Velkém Javorníku. Pod vrcholem se nachází rozcestí modré a červené turistické trasy. Rozcestím Kamenárka prochází naučná stezka Veřovické vrchy.

14. Partyzánský bunkr na Hradišťku
Bunkr sloužil nejprve jako úkryt pro člena odbojové skupiny národa Františka Holiše, který se zde ukrýval před gestapem. Později se zdejší lesy staly taky útočištěm skupiny štramberských partyzánů. Bez podpory místních občanů, kteří svou činností riskovali životy, by tato skupina těžko vydržela tvrdé podmínky v horách. 

15. Kaple sv. Ducha Staré Zubří
Základní kámen stavby posvětil papež Jan Pavel II. dne 21. května 1995. Vysvěcena r. 2000. Veškeré práce při stavbě kaple obětavě zajišťovali místní řemeslníci a dobrovolní brigádníci. V průběhu obřadu byly do oltářního kamene vloženy ostatky sv. Jana Sarkandra a sv. Zdislavy. Kaple je obklopena ze tří stran malebnými vrchy Veřovických vrchů. S nápadem přišel již v roce 1993 tehdejší zuberský farář páter Vojtěch Kološ.

16. Kopec Čihadlo
Kopec mezi Zubřím a Starým Zubřím. Pomístní část pojmenovaná podle číhání - místa k pozorování, rozhlížení. Území je vedeno jako migrační koridor velkých savců mezi Zubřím a Rožnovem pod Radhoštěm. Čistá příroda s krásným výhledem do kraje a na Radhošť.

17. Pramen Lednička
Studánka u myslivecké chaty pod Kamenárkou. Nad ní je zabudovaná do kamene skříňka, kterou používají návštěvníci chaty jako přírodní ledničku. 

18. Tichý pramen
Pramen na úpatí hory Kamenárka byla po posledních těžebních pracích zcela zasypána. Podařilo se ji však najít, vyčistit a provizorně znovu postavit z původních kamenů. 

19. Olšovský vrch
Olšovský vrch je dlouhý, západo-východně orientovaný hřbet o nadmořské výšce 507 m n. m.. Ze severní strany je poněkud strmější než z jižní. Je zarostlý smíšeným lesem, který je v jižní části převážně listnatý, v severní pak více jehličnatý. Podélně přes vrchol vede stezka a na samotném vrcholu je kamenná mohyla. Ze severu jej odvodňuje Olšovský potok, který se vlévá do Starozuberského potoka v místní části Starého Zubří Vlkoprdech.

20. Zubřím na kole