Pochopení ztráty sluchu

21.03.2020

Ztráta sluchu výrazně ovlivňuje náš každodenní život. Pro lidi trpící ztrátou sluchu i jednoduchá konverzace dokáže být velmi náročná a unavující. Účastnit se diskuze s více osobami vyžaduje intenzivní výkon.

Aktivní komunikace je velmi obtížná. To vše může velmi snadno vést ke společenské izolaci.

Ztráta sluchu může mít mnoho příčin. Ve většině případů lze ztrátu sluchu úspěšně řešit.

Naslouchejte svému sluchu

V konečném důsledku slyšíte pouze to, co slyšíte. Proto se vám věci, které slyšíte, mohou stále zdát v pořádku, i když možná již máte mírnou ztrátu sluchu. Mozek se totiž přizpůsobuje nové situaci a kompenzuje slabší signály, které přicházejí z uší. Po chvíli váš mozek doslova zapomene slyšet, protože si nepamatuje znění slov.

Jak si zkvalitnit život

Podle studií ovlivňuje ztráta sluchu každodenní život: více než polovina dotazovaných lidí, kteří nenosí sluchadlo, uvádí, že se cítí poněkud osaměle a zažívá značné zhoršení kvality života. 

Správně nastavená sluchadla mají prokazatelně příznivý vliv na kvalitu života. Nošení sluchadla každý den může do vašeho života vrátit radost. 

Máte-li ztrátu sluchu, jedním z prvních kroků je rozhodnutí vyzkoušet moderní sluchadlo. Čím dříve rozpoznáte ztrátu sluchu a začnete jednat, tím dříve si můžete zlepšit sluch a zkvalitnit život.

Dobře slyšet znamená jasně rozumět řeči na pozadí hluku


 • Máte potíže s porozuměním hovoru v hlučném prostředí, v restauraci nebo u rodinného stolu?
 • Zesilujete si televizi více než ostatní členové Vaší rodiny?
 • Je možné, že slyšíte na jedno ucho lépe než na druhé?
 • Připadá Vám někdy, jakoby lidé kolem mluvili nesrozumitelně?
 • Používate sluchadlo, které je starší více než tři roky?
 • Rozumí Vaše dítě dobře ve škole?

Neustále se měnící poslechová prostředí představují pro každodenní život nedoslýchavého člověka velké nároky na soustředěnost a schopnost rozumět jednotlivým zvukům, zejména řeči. Při výběru vhodného sluchadla, které kompenzuje nedoslýchavost, je důležité si ujasnit, jaké nároky by mělo splňovat.

K inovaci poslechových technologií dochází v průměru každé dva roky. Sluchadla s novou technologií zlepšují kvalitu běžného života a komunikačních schopností jejich uživatele. Pravidelná návštěva odborného lékaře po několika letech za účelem přeměření sluchu je základem správné péče o sluch. Podle aktuálního výsledku lze sluchadla přenastavovat, pokud mají požadovanou kapacitu, nebo vyměnit za technologicky vyspělejší, které budou splňovat Vaše nároky na kvalitu poslechu.


Základní informace

Co je sluchadlo

Sluchadlo je elektronická pomůcka, která se nejčastěji nosí za uchem nebo v uchu. Jeho základní části, zjednodušeně řečeno, tvoří mikrofon, sluchátko (reproduktor) a mikročip se zesilovačem zvuku napájené malou baterií. Díky současnému vývoji digitální technologie s využitím nového vědního oboru bioniky (digital bionics) a obrovskému pokroku mikroelektroniky mohou být vyráběná sluchadla tak malá, že jsou ve zvukovodu téměř neviditelná. Přesto jsou schopna vysoké kvality reprodukce zvuku. 

Jaké jsou typy sluchadel?

V současné době rozlišujeme tři základní typy sluchadel:

Závěsná

 • umístěná za uchem, dva modely: standartní a micro
 • označena rozlišovací zkratkou BTE (z angličtiny Behind-The-Ear)

Zvukovodová

 • umístěná ve zvukovodu
 • označena zkratkou ITE (z angličtiny In-The-Ear)

a

Kanálová

 • nitroušní, zcela skrytá ve zvukovodu
 • označována zkratkou CIC (z angličtiny Completely-In-Canal)

Každý typ se odlišuje tvarem, možnostmi rozsahu zesílení zvuku, funkčností pro různá poslechová prostředí a doplňkovou výbavou digitální bezdrátové komunikace, která umožňuje maximální přínos pro kompenzaci sluchové vady.

Proč mají baterie typu Zinc-Air na sobě nálepku?

Baterie do sluchadel typu Zinc-Air (zinko-vzduchové) využívají jako zdroj energie vzduch. Nálepka na baterii slouží jako těsnění pro mikro otvory, aby do jejího odstranění vzduch otvory nepronikal. Jakmile se nálepka z baterie odstraní, proběhne chemická reakce, vzduch na baterii začne reagovat a přibližně po 2 minutách je baterie plně nabitá a připravená k použití. Po odstranění nálepky baterii hned využijte. Zpětné umístění nálepky na baterii již nezaručí prodloužení její životnosti.

Jak bych měl baterie do sluchadel skladovat?

Pro skladování baterií do sluchadel je optimální pokojová teplota. Tedy mezi 15°C - 25°C. Baterie není vhodné vystavovat přímému slunci, příliš vlhkému prostředí a nebo chladu (lednička apod.).

Rovněž není vhodné mít baterie v kontaktu s kovovými předměty (klíče, mince, apod.). Proto nenoste baterie volně v kabelce nebo v peněžence a mějte baterie vždy v obalu.

Jak docílím, aby baterie ve sluchadle vydržela co nejdéle?

Ujistěte se, že chráníte svá sluchadla před případnou vlhkostí a že sluchadla vypínáte dříve, než je vyjmete z uší. 

Jak vyčistit závěsné sluchadlo s externím reproduktorem

Doporučená základní údržba RIC sluchadel:

 1. Sluchadla denně vysoušejte pomocí vysoušecích kapslí nebo elektronické vysoušečky
 2. Pravidelně vyměňujte filtry (Cerustop), minimálně 1x za 2-3 měsíce (závisí na tvorbě ušního mazu)
 3. Používejte pouze baterie určené do sluchadel (zinko-vzduchové)

Externí reproduktor: Reproduktor je externí součást sluchadla, na kterou se nevztahuje záruka a podléhá opotřebení - reproduktor nelze bezplatně vyměnit. Za poškození reproduktoru nese plnou odpovědnost jeho uživatel.