Kdo si hraje, nezlobí

22.02.2019

Myslím, že takto jednoduše by šlo charakterizovat naši rodinu.

Každý jsme svým způsobem jiný, ale také hodně podobní. Některé zájmy máme stejné, některé rozdílné. Ale vzájemně se umíme přizpůsobit a jako celek to dává příjemný soulad.

Občas je třeba menšího či většího vzájemného respektu, ale ve výsledku, co je nejdůležitější, je nám spolu dobře.

Vždy jsem razila cestu, že investice do dětí je tou nejlepší investicí.

Někteří lidé si to bohužel nemyslí, honí se v životě za kde čím a smysl života v rodině, s dětma, dávají až na poslední místo. Je to samé až, preferování osobních ambicí, atd. ...

Myslím, že to nejdůležitější, když už se člověk rozhodne mít děti, je čas, který jim věnuje a tráví s nimi.

V jedné knize jsem četla velmi výstižnou větu: "Užij si dětství svých dětí!"

Mít děti, je štěstí ! A šťastné dítě se pozná podle rozzářených očí. A to jsem včera večer u obou dětí (nebo spíše už puberťáků) viděla. A tak jsem šťastná i já! Je to pro mě ta největší odměna.


"Když jsem byl malý, ptal jsem se mamky, co je v životě nejdůležitější. Ona mi odpověděla: "Štěstí". Když jsme pak ve škole psali, co chceme v životě být, já napsal: "Šťastný". Řekli mi, že jsem nepochopil zadání. Já jim odpověděl, že oni nepochopili život."  John Lennon