Vzpomínky Jiřiny Gryczové-Koláčkové

07.01.2020

Vzpomínky Jiřiny Gryczové-Koláčkové, rodačky z pasek na pomezí Horní a Prostřední Bečvy a Solance. Vzpomínky na mládí, život na Valašsku, na pestrý život učitelský. Příjemné povídání v knihovně.