Benátky a karneval

17.02.2018

Taková jedna cestovní zkouška, jak jet 10. února do Benátek na otočku. A jak to dopadlo? Nad očekávání skvěle! V pátek k večeru jsme nasedli přímo v Rožnově do autobusu cestovní kanceláře Vsacan Tour a ráno za svítání přijeli do Benátek. Hezčí den jsme si ani nemohli přát, sluníčko celý den, krásně teplo. Užili jsme si tedy Benátky od svítání až po západ slunce a pak odpluli lodí zpět na centrální parkoviště, kde nás šikovní řidiči odvezli zpět domů. Cesta byla rychlá a překvapivě jsme dojeli do Rožnova už ve velmi brzkých ranních hodinách. Co víc si přát!

(foto Thomas Majer)

(foto Hana Majerová)

A jaký byl denní plán? Za svítání jsme odpluli z přístavu Punta Sabbioni do Benátek. S průvodkyní Janou jsme jsme si po ránu užili poloprázdné Benátky, což v tom dnu byl jediný čas, kdy jsme měli prostor volně procházet uličkami a nemačkat se tam s ostatními turisty.

Šli jsme ke kostelu La Pieta (Santa Maria della Visitazione), který patřil k nejslavnějším sirtčincům v Benátkách a patřil pod ochranu dóžat. Dále kolem velkého bronzového pomníku se sochou Viktora Emanuela II, prvního krále sjednocené Itálie. 

Dále k asi nejznámějšímu mostu Ponte dei Sospiri (most vzdechů), z r. 1600 spojil Dóžecí palác s novým vězením, pojmenován podle nářků vězňů, které tudy vedli ke státním inkvizitorům. 

Na protější straně jsme viděli ostrov S. Giorgio Maggiore (sv. Jiří) se stejnojmenným kostelem a zvonicí.

Pak už přecházíme k centru celého dění, k náměstí sv. Marka. Jsou zde dva velké sloupy, sloup patronů Benátek sv. Marka se lvem a sv. Theodora dřívější patron Benátek. 

Pokračovali jsme k Dóžecímu paláci, někdejšímu sídlu moci a domov vládců republiky. Vidíme Basiliku sv. Marka, je ve tvaru řeckého kříže, má 5 kopulí.

No a samotné náměstí sv. Marka, délka 176m, šířka 86m. Napoleon ho nazval nejkrásnějším salónem světa. Zde začíná a končí každým rokem Benátský karneval.

Co dále vidíme? Zvonici Kampanilla, 99m vysoká, v období republiky plnila funkci majáku. Má 5 zvonů, kdy každý z nich plnil jinou funkci, např. pro zasedání velké rady, popravy, konec pracovního dne. V r. 1902 se zřítila, ale byla ihned rekonstruována. V roce 1609 předvedl astronom Galileo Galilei na ochozu zvonice svůj dalekohled benátskému dóžeti. 

Dále jsme putovali uličkami až k mostu Ponte di Rialto. První z kamenných mostů v Benátkách. Je 48m dlouhý a 22m široký, stojí na 12 tis. dřevěných kůlech, které jsou zaraženy do dna. Opravdu krásný most!

Přešli jsme ke kostelu San Giacomo di Rialto, je to nejstarší kostel v Benátkách, asi z 5. století. 

Co nás tedy fakt dostalo, byly Rialtské trhy! Erberie a Pescheria, kde chodí benátčané po staletí nakupovat čerstvé ryby, ovoce a zeleninu. Jak Max řekl: "Já bych se tu hned odstěhoval!" :-)

Došli jsme k náměstí San Polo s kostelem z 15. století, dále ke gotickému kostelu Santa Maria Gloriosa dei Frari z 13. století s kampanilou 80m vysokou, která je 2. nejvyšší ve městě. 

Pak jsme si dali rozchod a do 13 hodiny jsme měli volný prostor jen tak se toulat a kochat uličkami, obchůdky, mosty, gondolami, posedět na molu na sluníčku, projít si stánky místních malířů, sledovat kolem chodící lidi v maskách a kostýmech.

Po srazu o sloupu se lvem jsme odpoledne pokračovali prohlídkou další částí Benátek. Prošli jsme kolem Harrys Baru, proslavený koktejly a carpacciem, kolem kostelů sv. Mojžíše, Santa Maria Zobenigo a Campo Santo Stefano. 

Dostali jsme se na náměstí se spoustou kavárenských stolků, půjčovnou karnevalových kostýmů. Přešli jsme opravovaný most Dell Academie.

Za ním se nachází čtvrť Dorsoduro s Galerie dell Academie, s nejobsáhlejší sbírkou benátského umění.

Došli jsme ke kostelu Santa Maria della Salute s obrovskou kopulí, opěrnými pilíři a okázalým schodištěm. Kostel byl založen na paměť vysvobození od moru. 

Po prohlídce kostela jsme si dali rozchod, procházeli jsme se kolem vody, uličkami a vraceli se zpět k k hotelu Gabrielli, odkud jsme po západu slunce odpluli z Benátek.

Co závěrem? Byla to fakt nádhera. Rozhodně své udělalo úžasné počasí, teplo a pohoda strávená u moře, což je na začátek února opravdu zážitek :-)