35 dárků, na které vaše děti nikdy nezapomenou

Tak tohle na mě dnes vykouklo. Tak mám pocit, že jsem stále ještě všechno nedala. Ta výchova je celkem dřina

Asi bude třeba se k tomu postavit dle hesla Zátopka: "Když nemůžeš, tak přidej!".

1. Podpora

Stačí jedno povzbuzující slovo, aby se vrátila chuť jít dál. Dejte dětem znát, jak si jich ceníte. A nezapomínejte jim to připomínat..

2. Objetí a pusa.

Jistý otec říkal svému sedmiletému synovi, že na pusinky už je moc velký. Pro děti je však rodičovská náruč a pusa velmi důležitá! Ať je vaše dítě velké jak chce, nikdy není nevhodné ho obejmout a políbit, abyste dali najevo svou lásku k němu.

3. Rodinné obědy a večeře.

Společné obědy a večeře jsou skvělou příležitostí, jak se sejít v kruhu rodinném, posoudit uplynulý den nebo plány do budoucna. Rodina, která společně nejí, se ani společně nerozvíjí.

4. Smysl pro humor.

Najděte čas a způsob, jak se zasmát spolu s dětmi.Smysl pro humor je krásná vlastnost. Učte mu své děti.

5. Cit pro krásu.

Pomozte svému dítěti nalézat krásu ve všem, co vidí a v každém, koho potká.

6. Právo na omyl.

Děti jsou děti. Rády se oddávají bezuzdnému veselí, což ovšem někdy vyžaduje vaši neobyčejnou trpělivost. Poskytněte jim prostor pro dovádění, experimenty a chyby.

7. Soudružná rodina.

Rodina držící při sobě je základem, na němž děti stavějí celou svou další budoucnost. Vždycky by měly mít možnost nalézt v ní podporu a porozumění, snažte se tedy, pokud lze, zachovat rodinu celou.

8. Touha být lepší.

Podporujte ambiciózní přání svého dítěte. Umožní mu to mnohého dosáhnout, možná že více, než byste si uměli představit.

9. Čas.

Čas je jediný dar, který nikdy nemůžete zadržet nebo vrátit nazpět. Je to jeden z nejcennějších darů, který můžete svému dítěti dát.

10. Pozornost.

Zdálo by se, že je to prostá věc, je však nesmírně důležitá. Buďte s ním, nepromarněte žádnou příležitost.

11. Soucit.

Život bohužel není vždycky spravedlivý. Naučte dítě, aby když se něco takového stane, nestálo stranou a snažilo se pomoci tomu, kdo to potřebuje.

12. Umění ocenit.

Jeden z nejprospěšnějších darů. Vážit si toho, co už má a neustrnout na tom, čím už je.

13. Zvídavost.

Naučte děti ptát se a projevovat zvídavost. "Nech už toho vyptávání" jsou slova, která byste nikdy neměli vyslovit.

14. Rozhodnost.

Dosáhnout úspěchu vyžaduje rozhodnost a k tomu je nutná síla vůle.

15. Kázeň.

Děti se musejí naučit spoustě věcí. Jak se chovat, jak vycházet s jinými lidmi, dosahovat cílů, plnit si přání. Výchova se samozřejmě neobejde bez kázně. Nestavějte ji však na zákazech. Snažte se vyadřovat v pozitivním, praktickém kódu.

16. Povzbuzení.

Slovo má velikou sílu. Obyčejná slova, která dítěti každý den říkate, ho mohou jak povzbudit, tak přimět k zoufalství. Proto volte slova pečlivě.

17. Touha tvořit.

S příchodem internetu se tvorba i učení něčemu novému staly jednoduššími. Povzbuzujte dětskou kreativitu. Svět potřebuje lidi, schopné vytvářet něco nového.

18. Pečlivost.

Naučte dítě pečlivosti při vašich společných záležitostech, aby to jednou zvládlo u svých vlastních.

19. Oduševnění.

Je správné vštípit dětem vědomí, že se neskládají jen ze svalstva a krve, ale také z rozumu, srdce a vůle. A že rozhodnutí, která budou v životě dělat, se nemohou zakládat jenom na tom, co si žádá tělo a krev.

20. Čestnost.

Děti, které jsou od dětství vedeny k čestnosti, mají mnohem větší šanci zůstat poctivými i v dospělost. Čestní lidé se zpravidla cítí lépe, mají větší radost ze života a co je snad nejdůležitější, mají klidný spánek.

21. Naděje.

Naděje dodává sílu, formuje vytrvalost a rozhodnost. I v těžkých časech a chvílích zoufalství nám umožňuje jít dál.

22. Fantazie

To hlavní, co jsme pochopili za uplynulých dvacet let je fakt, že život se mění stále rychleji a zítřek už se nedpodobá dnešku. Tento měnící se svět tvoří lidé, kteří umějí zapojit fantazii.

23. Uvědomění.

Výchova dětí je zajisté důležitá a zodpovědná záležitost, vyžadující promyšlenost. Uvědomte si jasně kdo jste, co chcete a jak toho chcete dosáhnout. A naučte tomuto umění i svoje děti.

24. Touha po vědění.

Touha znát se velmi liší od školního šprtání na zkoušku. Vnuknout by ji dítěti měla rodina. Čtěte, veďte k četbě i svoje děti, ptejte se jich, rozebírejte odpovědi a spolu s nimi o všem pochybujte.

25. Příroda.

Děti vážící si světa kolem sebe se o něj chtějí starat. Často po dětech chceme, aby dodržovaly v bytě pořádek a čistotu. Proč bychom je témuž nenaučili i pokud jde o přírodu, o prostor mimo byt?

26. Možnost vyzkoušet něco nového.

Takovou možnost by měly děti dostávat, aby si ověřily, co se jim líbí, co je baví, k čemu mají schopnosti. Přes obecně rozšířený názor to není spojeno se žádnými zvláštními výdaji.

27. Optimismus.

Pesimisté svět nezmění. To dělají optimisté.

28. Umění být hrdý na své úspěchy.

Oslavte malé životní události. Konec konců, malé úspěchy léty nabývají na váze.

29. Touha poznávat svět.

Asi ne v celosvětovém měřítku, to není v našich silách. Ale proč se pro začátek nerozhlédnout po svém okolí? Podnikejte s dětmi výlety.

30. Sebehodnocení.

Děti, které se naučí hodnotit samy sebe, netrpí obvykle nedostatkem sebedůvěry a mají smysl pro důstojnost a sebeúctu. Vyrůstají z nich dospělí s vlastními hodnotami, kterých se drží.

31. Originalita.

Naše zvláštnosti z nás dělají osobnosti. Pomozte dítěti odhalit svůj potenciál a předvést světu s hrdostí to, za co mohou být právem chváleny.

32. Posezení na klíně.

To je to nejlepší místo na světě ke čtení knížek, vyprávění pohádek nebo k obyčejnému popovídání.

33. Domácí krb.

Jistota, že tě doma mají rádi a že na tebe čekají, je jednou z nejkrásnějších a nejpovzbudivějších věcí v životě. Cítí se vaše dítě doma v bezpečí, obklopeno pohodou a láskou?

34. Vzájemná věrnost rodičů.

Věrnost v manželství neznamená jenom chování našich těl. Jsou to také pohledy očí, projevy rozumu, srdce, duše. Všechny tyto věci děti dobře vidí, citlivě vnímají a mají pro ně velikou důležitost.

35. Láska.

Bez ní samozřejmě nejde vůbec nic.