Jak se stát lepším rodičem?

1) Vyváženost

Velký důraz klade Montessori na rovnováhu našeho jednání. To by nemělo být příliš omezující, ale ani naprosto benevolentní. Je třeba dětem stanovit jasné hranice v tom, co mohou, případně co nemohou dělat, a hlavně zjistit zpětnou vazbu. Vždy je potřeba si ověřit, zda děti našim požadavkům porozuměly, zda je správně pochopily.

2) Pozornost

Pokud opravdu chcete porozumět svému dítěti, nezabývejte se jinými činnostmi, když s vámi mluví. Dopřejte mu maximální pozornost a poslouchejte, co vám právě sděluje. Všímejte si také jeho nonverbálních projevů, podle kterých nejlépe poznáte, co vám chce doopravdy sdělit.

3) Empatie

Schopnost vcítit se do ostatních dospělých není tak složitá, jako proniknout do křehké dětské duše. Abyste však správně porozuměli chování či náladě svého dítěte, je třeba podívat se na svět jeho očima a tímto pohledem zhodnotit situaci.

4) Klid

Zachovejte chladnou hlavu. V každém případě. Křik, impulsivní jednání či agrese bude mít za následek pouze to, že se dítě stáhne do sebe a nenechá vás proniknout do svých myšlenek. Přijdete tak o možnost pochopit styl jeho jednání. Navíc je prokázané, že si děti po čase na křik zvyknou a stanou se vůči němu rezistentní.

5) Důslednost

Když dětem nastavíte pravidla či limity, ujistěte se, že jsou vždy jasné a že neexistují žádné rozpory. Teprve potom vaše děti pochopí, co od nich chcete a proč, a nebudou hledat kličky a záminky, jak se jim vyhnout.

6) Konkrétní a stručné myšlenky

Vyjadřujte se stručně, jasně, výstižně. Dítě potřebuje přesně formulovat, jaké jsou vaše požadavky nebo pokyny, kterými se má řídit. Opět nezapomeňte na zpětnou vazbu, ať máte jistotu, že vás správně pochopilo.

7) Flexibilita

Nebuďte příliš přísní. Občas můžete udělat výjimku a slevit ze svých požadavků, pravidel. Vždy je však dobré zdůraznit, že se jedná o výjimečnou situaci, která je například za odměnu, ale jinak nastavená pravidla platí dál.

8) Respekt

Respektování ostatních, i když s jejich názory nesouhlasíme, je nepřekonatelná hranice, kterou nelze nikdy překročit. To by měly děti pochopit a vnímat jako jedno z hlavních pravidel.

9) Dialog

Diskutujte se svým dítětem, ptejte se ho na jeho pocity, vysvětlujte vše, o co se zajímá.

10) Odraz

Jakým způsobem jednáte a chováte se vy sami, tak se bude chovat i vaše dítě. Dejte si pozor, abyste pravidla, která nastavíte svému dítěte, dodržovali hlavně vy sami. Jedině tak půjde příkladem, který bude vaše dítko přirozeně následovat.