BŘEZÍNSKÁ CLONA

Březín, Nečtiny

květen-srpen 2019


název: Postřehy z cest

motto: "Jedna cesta za humna je cennější než nejbarevnější atlas světa."


Fotografie mi poskytují příležitost nastavit zrcadlo vlastním pocitům lépe než slova. Vnímání zrakem je pro mě vyvinutější než porozumění textu. Smyslem těchto fotografií je ukázat známá místa jiným pohledem. Vzpomenout si na vlastní prožitky, které se k danému snímku vybaví. Nechte se unášet vlastní představivostí. Je to pozoruhodná dobrodružná cesta krajinami vnitřního světa.


z vernisáže