Jak proběhnout za dvě hodiny dvě roční období ... aneb STROJ ČASU.